Vekterkurs - Snøhetta Sikkerhet

Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal
+(47) 466 63 994
post@snohettasikkerhet.no
Gå til innhold

Vekterkurs

Kurs
Vekterkurs

I 2018 ble det innført nye krav til vekterutdanning. Alle som fullførte den gamle utdanningen før 1. april 2018 (vekterkurs trinn 1, 2 og 3), trenger ikke å ta det nye kurset på nytt for å være godkjent vekter. Men de må gjennomføre en regodkjenningstest innen år 2022.

De som pr. dags dato mangler vekterkurs trinn 3 etter den gamle utdannings modellen, må dessverre starte forfra, og ta den nye utdanningen i sin helhet.
Snøhetta Sikkerhet er godkjent av myndighetene som leverandør av lovpålagt vekterutdanning.

Den nye vekterutdanningen går over totalt 163 timer, og gjennomføres over 6 uker. Teori undervisningen blir gjennomført fordelt på 3 langhelger (fredag, lørdag og søndag), og praktisk opplæring i ukedager. Oppsummerende teorikurs med eksamen blir avholdt påfølgende lørdag og søndag etter de tre langhelgene med klasseromsundervisning.
Opplæringen er fordelt slik

  • 47 timer selvstudie/e-læring som gjennomføres hjemme.
    Eleven må fullføre dette FØR man møter til klasseromsundervisning.
  • 64 timer klasseromsundervisning. Gjennomføres fordelt på 3 langhelger.
  • 46 timer praktisk grunnkurs, som gjennomføres på øvingsobjekter.
    Blir en del case oppgaver/oppsatte scenarioer, som elevene må løse på best mulig måte.
  • 6 timer oppsummerende teoriundervisning. Dette foregår siste dag før eksamen.
  • 6 timer eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve. Prøven består av 80 spørsmål med svaralternativer og deltager vil få inntil 4t på å besvare prøven. Ved bestått vil deltager gå videre til del to som er en casebasert oppgave som skal presenteres muntlig for sensorer. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.

Selvstudie, klasseromsundervisning , praktisk grunnkurs og oppsummerende teorikurs  må være gjennomført innen eksamen.

Egen PC eller nettbrett skal benyttes ved eksamen.
Det er et krav at deltakere behersker norsk skriftlig og muntlig. For å få jobb som vekter, er det krav om tilfredsstillende vandel. Det er heldigvis strenge krav til vandel før man kan ansettes i et vaktselskap i Norge, og vaktselskapene vil innhente uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse. Det er opp til det enkelte vaktselskap å vurdere din vandel etter endt utdanning hos oss.

Vi vil gjøre oppmerksom på at bestått eksamen ikke tilsier fast ansettelse hos Snøhetta Sikkerhet, men dere har da en utdannelse som kan gi jobb som vekter.
Eleven må selv gå til anskaffelse av disse lærebøkene:
Ca 2 uker før oppstart klasseromsundervisning, blir eleven tilsendt materiale elektronisk til bruk for selvstudie.

Elev(er) som møter beruset/ruset til time, blir utvist og innbetalt kursavgift blir ikke refundert.
Snøhetta Sikkerhet forbeholder seg retten til å avlyse utdanningen dersom det er for få deltakere påmeldeldt.
Pris

  • Kr 20 000,- for hele utdanningen (Det blir servert lunsj hver dag)
Minimum halvparten av beløpet må være betalt ved oppstart av utdanning. Resterende beløp må være betalt før eksamen kan gjennomføres. Betaling skjer per faktura. Ved større påmeldinger fra f.eks samme bedrift, kontakt oss for pakkepris.

Spørsmål og påmelding sendes pr. e-post til kurs@snohettasikkerhet.no

Tilbud til alle som mangler Trinn 3 fra den gamle opplæringsmodulen:
De av dere som ikke ble ferdig med den gamle vekteropplæringen, og som mangler trinn 3, betaler  kun kr 12 000,- .
Dokumentasjon på gjennomført trinn 1 og 2 må fremlegges.


Kursinstruktører

Våre offentlige godkjente instruktører har lang fartstid innen sikkerhetsyrket. De kommer fra politi- og lensmannsetaten, brannvesenet, helsevesenet og den private sikkerhetsbransjen. De besitter alle en enorm erfaring og kunnskap, og krydrer undervisningen med egne erfaringer på godt og vondt.

Roger Mogstad

20 års erfaring fra den private sikkerhetsbransjen

Asbjørn Liberg

38 års erfaring fra Politi- og lensmannsetaten

Noralv S. Kjenstad

38 års erfaring fra Politi- og lensmannsetaten

Stein Bjørgen

35 års erfaring fra Brann- og redningsetaten

Odd Erik Forbregd
10 års erfaring fra den private sikkerhetsbransjen

Morten Johnsen
36 års erfaring fra Politietaten
Adresse
Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal

Telefon
+(47) 466 63 994

E-post
post@snohettasikkerhet.no

Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal -  +(47) 466 63 994 - post@snohettasikkerhet.no
Tilbake til innholdet