Brannkurs - Snøhetta Sikkerhet

Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal
+(47) 466 63 994
post@snohettasikkerhet.no
Gå til innhold

Brannkurs

Kurs
Brannkurs
Brannvern bør ha høy fokus, da Norge topper brannstatistikken påverdensbasis!

Vi kan tillby deres bedrift et kurs i brann og sikkerhet. Kurset er lærerikt, og målet er å gjøre deltagerne bevist på sin egen rolle om man kommer ut for brann.

Grunnkurset er delt inn i 2 moduler fordelt på 2 dager med teoretisk og praksis opplæring.

Modul 1 (varighet ca 2 timer):
Evakueringsøvelse med påfølgende debriefing og gjennomgang av firmaets branninstruks.
Teori som er krydret med reelle filmklipp.


Modul 2 (varighet ca 1 time):
Praksis slukkeøvelser, hvor deltagerne får prøve og lære om diverse slukkeutstyr.

Vi kan også være behjelpelig med sjekk av slukkere og branndetektorer. (Pris etter avt.)
Vi kan også tilby ROS-analyser, evakueringsplan og beredskapsplan til bedriften. (Pris etter avtale).
Pris: For grunnkurset for inntil 10 deltagere kr 5900,-. Ved flere deltagere pris etter avtale.

Målgruppe: Det offentlige og private næringsliv

Kursinstruktører: Stein Bjørgen, Odd Erik Forbregd og Roger Mogstad
Adresse
Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal

Telefon
+(47) 466 63 994

E-post
post@snohettasikkerhet.no

Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal -  +(47) 466 63 994 - post@snohettasikkerhet.no
Tilbake til innholdet