Ranskurs - Snøhetta Sikkerhet

Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal
+(47) 466 63 994
post@snohettasikkerhet.no
Gå til innhold

Ranskurs

Kurs
Ranskurs
Ran, trusler og truende adferd kan dessverre være en del av en butikk-
medarbeiders hverdag. Så lenge det finnes kontanter tilgjengelig, er man et mål for uærlige mennesker.

Snøhetta Sikkerhet fokuserer sine ranskurs på å beskytte og bevisstgjøre de ansatte hvis de havner i en ranssituasjon. Vi fokuserer mere på konflikthåndtering og kommunikasjon, enn «skrik og skrål- med truing av våpen».

 • Kurset inneholder følgende emner:
 • Vold og trusler
 • Ranerens modus
 • Ruspåvirket adferd
 • Våpen
 • Konsekvenser av vold og ran
 • Konfliktskapere
 • Faresignaler
 • Juss
 • Les kroppsspråk
 • Ulike teknikker for takling av konflikter
 • Observasjonslære
Kurslengde: 2-3 timer

Pris: kr 5000,- (innen Oppdal og Rennebu kommune). Andre steder etter avtale.

Målgruppe: Bedrifter som har daglig omgang med kontanter, varer og kunder.

Kursinstruktører: Asbjørn Liberg, Roger Mogstad, Noralv Sigbjørn Kjenstad, Morten Johnsen og Odd Erik Forbregd.
Adresse
Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal

Telefon
+(47) 466 63 994

E-post
post@snohettasikkerhet.no

Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal -  +(47) 466 63 994 - post@snohettasikkerhet.no
Tilbake til innholdet