Resepsjonstjenester - Snøhetta Sikkerhet

Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal
+(47) 466 63 994
post@snohettasikkerhet.no
Gå til innhold

Resepsjonstjenester

Tjenester > Vektertjenester
Aktuelle arbeidsoppgaver for resepsjonstjenester
  • Betjene sentralbord
  • Ta imot og registrere og veilede besøkende
  • Utføre enkle kontoroppgaver
  • Betjene tekniske sikkerhetsanlegg
  • Booke møterom
  • Behandle post og varer
  • Rekvirere drosje, assistanse, ambulanse
  • Bistå ved evakuering
Snøhetta Sikkerhet tilbyr våre kunder uniformert betjening av resepsjoner og sentralbord.

Ved å benytte en vekter fra Snøhetta Sikkerhet til denne type tjenester, understreker man bedriftens kvalitets-sikkerhet, ønskede service, profesjonell måte og sikkerhetsprofil allerede ved -første mottak. Ved å bruke en vekter i denne tjenesten kan bedriftens egne ansatte fokusere på bedriftens kjernevirksomhet.
Adresse
Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal

Telefon
+(47) 466 63 994

E-post
post@snohettasikkerhet.no

Industrivegen S. 5 - 7340 Oppdal -  +(47) 466 63 994 - post@snohettasikkerhet.no
Tilbake til innholdet