Stasjonærvekter

Tjenester

Du er her: Snøhetta Sikkerhet > Tjenester > Vektertjenester > Stasjonærvekter

Aktuelle arbeidsoppgaver for stasjonærvekter

  • Yte service til kunder
  • Være en informasjonskilde
  • Låsing/ opplåsing av bedriften
  • Alarm overvåking lokalt og utrykning
  • Kamera overvåking
  • Adgangskontroll/ ID-kontroll
  • Registrering og loggføring av dagens aktiviteter
  • Inspeksjonsrunde rundt i bygget
  • Forhindre skader på kundens eiendom
  • Være brannvernleder

Hensikten med både mobil- og stasjonære vektertjenester er å skape trygghet for oppdragsgiver ved at vektere på sine inspeksjonsrunder kan oppdage og forebygge eller begrense uønskede hendelser.

Stasjonærvekteren kan utføre enkle vaktmesteroppgaver og betjene tekniske sikkerhetsanlegg, sånn som div alarmanlegg og kamera overvåking. Vekteren er bevisst på å ha høy service- og sikkerhetsprofil med tanke på at han er Snøhetta Sikkerhet og kundens ansikt utad. Med deres kunnskap om sikkerhetsanlegg kan de avverge ulike situasjoner som kan oppstå, sånn som brann, driftsstans, vannlekkasje og andre situasjoner som kan være alvorlige for bedriften. Alle vekterne er også utdannet i livreddende førstehjelp.