Resepsjonstjenester

Tjenester

Du er her: Snøhetta Sikkerhet > Tjenester > Vektertjenester > Resepsjonstjenester

Aktuelle arbeidsoppgaver for resepsjonstjenester

  • Betjene sentralbord
  • Ta imot og registrere og veilede besøkende
  • Utføre enkle kontoroppgaver
  • Betjene tekniske sikkerhetsanlegg
  • Booke møterom
  • Behandle post og varer
  • Rekvirere drosje, assistanse, ambulanse
  • Bistå ved evakuering
  • Konflikthåndtering
  • Behandle trusler

Snøhetta Sikkerhet tilbyr våre kunder uniformert betjening av resepsjoner og sentralbord.

Ved å benytte en vekter fra Snøhetta Sikkerhet til denne type tjenester, understreker man bedriftens kvalitets-sikkerhet, ønskede service, profesjonell måte og sikkerhetsprofil allerede ved -første mottak. Ved å bruke en vekter i denne tjenesten kan bedriftens egne ansatte fokusere på bedriftens kjernevirksomhet.